سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش را بجویید؛ هرچند در چین باشد . جستجوی دانش بر هر مسلمانیواجب است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

یابن الزهرا

     ای که رمز بود و نبودی

          یابن ّطه

               ای که دل از کفم ربودی

               مولا مولا

          من نبودم اگر نبودی                                                                    

     مولا مولا

من نبودم اگر نبودی

 

               گلاب و عطری

                          امید نصری

                                ولی عصر(عج)ی تو

 

         من که گه تا دم میخانه گریزی زده ام

                 همه عمرم که دم از هجر عزیزی زده ام

 

                 من کجا دیدن آن ساقی گل چهره کجا؟

         خجلم زان که فقط لاف کنیزی زده ام

 

                    کنیزت گر بودم تو را می دیدم

                                چنین گرد گناه نمی چرخیدم

 

                   سر وصل تو دارم من

             بیا چشم انتظارم من

 

        به پایان می رسد عمرم

دگر فرصت ندارم من

 

                              ترسم عمرم سرآید

                                    مهدی (عج) اصلا ً نیاید


                                                                                                 
 

پرچم فاطمه(س) را

      تو بیا برپا کن مهدی(عج)

            ماجرای فدکش تو بیا افشا کن مهدی(عج)

      دشمن فاطمه(س) را تو بیا رسوا کن مهدی(عج)

قبر پنهان شده اش تو بیا پیدا کن مهدی(عج)

 

 

          نبی(ص) گوید بقیة الله

                   علی (ع) گوید بقیة الله

                              بقیع گوید بقیة الله

 

ای دلا از نگار خود گله معنا ندارد

        بین معشوق و عاشق فاصله معنا ندارد

 

                              فاصله روی سیاه ماست

                              پـرده غیبت گنــاه ماست

 گل سرخ ::: شنبه 86/7/14::: ساعت 1:39 عصر نظرات دیگران: نظر