سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
[ و فرمود : ] آنان را طاعت دارید که در ناشناختنشان عذرى ندارید . [نهج البلاغه]