سفارش تبلیغ
صبا
[ و به فرزند خود حسن ( ع ) فرمود : ] پسرکم چهار چیز از من بیاد دار ، و چهار دیگر به خاطر سپار که چند که بدان کار کنى از کرده خود زیان نبرى : گرانمایه‏ترین بى‏نیازى خرد است ، و بزرگترین درویشى بیخردى است و ترسناکترین تنهایى خودپسندى است و گرامیترین حسب خوى نیکوست . پسرکم از دوستى نادان بپرهیز ، چه او خواهد که تو را سود رساند لیکن دچار زیانت گرداند ، و از دوستى بخیل بپرهیز ، چه او آنچه را سخت بدان نیازمندى از تو دریغ دارد ، و از دوستى تبهکار بپرهیز که به اندک بهایت بفروشد ، و از دوستى دروغگو بپرهیز که او سراب را ماند ، دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور نمایاند . [نهج البلاغه]

شعر زیبایی از استاد بزرگوارم، حجت الاسلام رضا جعفری
تقدیم به ساحت مقدس امام منتظران 

الوند، زیر پای تو سنگ مُحقری است
اما نه ، هر کلوخ ، دماوند دیگری است
هیچ احتیاج نیست به یک کوه و چند غار
هر جا کَسای توست، حَرای پیمبری است
جن و پری به دور نگین تو در طواف
- انگشتر عقیق شما چیز دیگری است-
بی تو سه چارم همه ی ابتهاج‌ها
اضلاع بی قواره‌ی لبخند ابتری است
 ای آب، التفات تو بر خاک، کم مباد
 مِهری که بین ما و شما هست، مادری است
جز در هوای دیدن تو پر نمی‌زنم
گفتی که ابر نیست ، هوا هم کبوتری است
مریم فقط حیای مرا درک می‌کند
 
اصلاً همیشه عشق ، مسیحای نوبری است!!حجر رسولی ::: یکشنبه 86/5/21::: ساعت 3:55 صبح نظرات دیگران: نظر