سفارش تبلیغ
صبا
[ و به کسى که در محضر او أستغفر اللّه گفت ، فرمود : ] مادر بر تو بباید گریست مى‏دانى استغفار چیست ؟ استغفار درجت بلند رتبگان است و شش معنى براى آن است : نخست پشیمانى بر آنچه گذشت ، و دوم عزم بر ترک بازگشت ، و سوم آن که حقوق مردم را به آنان بپردازى چنانکه خدا را پاک دیدار کنى و خود را از گناه تهى سازى ، و چهارم اینکه حقّ هر واجبى را که ضایع ساخته‏اى ادا سازى و پنجم اینکه گوشتى را که از حرام روییده است ، با اندوهها آب کنى چندانکه پوست به استخوان چسبد و میان آن دو گوشتى تازه روید ، و ششم آن که درد طاعت را به تن بچشانى ، چنانکه شیرینى معصیت را بدان چشاندى آنگاه أستغفر اللّه گفتن توانى . [نهج البلاغه]

باسپاس ازمحبت ودعوت مدیرمحترم وبلاگ مطلع الفجربرای همکاری،امیدوارم مجموعه ی عزیزان درهمه ی وبلاگها درانجام رسالت خطیری که برعهده دارندموفق ومؤیّدباشندانشاالله.بعنوان اوّلین مطلب،درباب«اعتدال»چندجمله یی راعرض میکنم.

اعتدال یعنی اهمیت قایل شدن برای نظردیگران ،یعنی تحمّل سلیقه های مختلف،یعنی شنیدن وآنگاه؛انتخاب کردن.تاریخ گواهی میدهدهرگاه گروهی خودرا«حقّ مطلق»دانسته اند،دردام «افراط گرایی» گرفتارآمده اند.ازمسیر«اعتدال» میتوان به«عدل» رسیدو«عدل»یعنی؛هرچیزوهرکس در«جایگاه خود».ابوذروسلمان؛هردوبه صفات صدق،حکمت وتقوی شناخته شده بودندولی پیامبرهرگزمسؤولیتی چون فرماندهی لشگر یاامیری یک ولایت رابه آنان نداد.درسوی دیگر؛خالدبن ولید ازنظراوصاف وکمالات بمراتب ازآن دو کم بهره تربودولی همیشه فرماندهی بخشی ازسپاه اسلام باوی بودزیرا؛چالاک ومنضبط وشجاع واهل ریسک بود.

دروبلاگ ایران سربلنددرمطلبی باعنوان«آموزش وپرورش درعصرگفت وگو»اشاره یی گذرا به«تساهل»کرده ام.درآینده یی نزدیک درآن وبلاگ ویادراینجا ویادروبلاگ آدمک ها،مطلب مستقلی درباب«تساهل یا رواداری»تقدیم خواهم کرد.یاعلی.....سید شهاب عالمیان ::: چهارشنبه 86/5/10::: ساعت 11:38 صبح نظرات دیگران: نظر