سفارش تبلیغ
صبا
مردم خواسته دنیا خرده گیاهى است خشک و با آلود که از آن چراگاه دورى‏تان باید نمود . دل از آن کندن خوشتر تا به آرام رخت در آن گشادن ، و روزى یک روزه برداشتن پاکیزه‏تر تا ثروت آن را روى هم نهادن . آن که از آن بسیار برداشت به درویشى محکوم است و آن که خود را بى نیاز انگاشت با آسایش مقرون . آن را که زیور دنیا خوش نماید کورى‏اش از پى در آید . و آن که خود را شیفته دنیا دارد ، دنیا درون وى را از اندوه بینبارد ، اندوه‏ها در دانه دل او رقصان اندوهیش سرگرم کند و اندوهى نگران تا آنگاه که گلویش بگیرد و در گوشه‏اى بمیرد . رگهایش بریده اجلش رسیده نیست کردنش بر خدا آسان و افکندنش در گور به عهده برادران . و همانا مرد با ایمان به جهان به دیده عبرت مى‏نگرد ، و از آن به اندازه ضرورت مى‏خورد . و در آن سخن دنیا را به گوش ناخشنودى و دشمنى مى‏شنود . اگر گویند مالدار شد دیرى نگذرد که گویند تهیدست گردید و اگر به بودنش شاد شوند ، غمگین گردند که عمرش به سر رسید . این است حال آدمیان و آنان را نیامده است روزى که نومید شوند در آن . [نهج البلاغه]

ای صفی دیدی که اخر یار اندر خانه  بود.......  گشتنت   گرد   جهان    افسانه   بود

انکه جوید حرمش گو به سر کوی دل ای......نیست حاجت که کنی قطع بیابانی چند

یکی از دوستان از حضرت ایت الله بهجت درباره جزیره خضراء پرسید حضرت فرمودند:جزیره خضراء ان دلی است که امام زمان در ان تاب بیاورد اگر امام زمان در دلت امد ان دل جزیره خضراء است .
مردم باید دور این دل بگردند.

برای سلامتی و ظهور ان یگانه غنچه نشکفته باغ معنا دعا کنید.عاشق مهدی ::: یکشنبه 86/5/28::: ساعت 9:59 عصر نظرات دیگران: نظر