سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش نگاه داشته شده، مانند چراغ سرپوشیده است . [امام صادق علیه السلام]

 

پرسش:
در قرآن از امام مهدی (ع ) چگونه یاد شده است ؟
پاسخ:
آیاتی از قرآن اشاره به قیام حضرت مهدی (ع ) دارد, از جمله : در سوره انبیاء آمده است : ((ولقد کتبنافی الز بور من بعد الذکر ان الارض برتها عبادی الصالحون ; در زبور بعد از ذکر (تورات ) تور داشتیم که بندگان صالح من حکومت زمین را به ارث می برند.(1)در ذیل این آیه روایاتی آمده است که ((هم اصحاب لمهدی فی آخر الزمان ,آنان یاران مهدی (ع ) در آخر الزمان هستند)).
در سوره نور آمده است : (( وغدالله الذین آمنوا منکم . عملوالصالحات لیسیتخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدتنی لایشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک ماوئک هم الفاسقون ,()خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند, وعده داده (پـاورقی 2ـ نور (24 آیه 55
است که آنان را خلیفه روی زمین کند, آن گونه که پیشینیان را خلافت بخشید و دین و آئینی را که برای آنان پسندیده است , پا بر جا و ریشه دار سازد و بیم و ترس آنان را به امنیت مبدل کند. آن چنان می شود که تنها مرا می پرستند وچیزی را شریک من نخواهند کرد و کسانی که بعد از آن کافر شوند, از فاسقان اند)).
آیه دیگر آه اشاره به قایم حضرت مهدی دارد, آیه طهور حق در سوره توبه است : (( هوالذی الرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون )).(2)شبیه این آیه در سوره فتح آمده است : ((هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله )).(3)این آیات بر اساس روایاتی که ذیل و تفسیر آنها آمده ,تطبیق بر حضرت مهدی (ع ) شده است . (4)
(پـاورقی 1ـ انبیاء (21 آیه 15
(پـاورقی 2ـ توبه (9 آیه 33.
(پـاورقی 3ـ فتح (48 آیه 28.
(پـاورقی 4ـ نامه مکارم , پیام قرآن , ج 9 باتلخیص .

 حزب اللهی مدرنیته ::: جمعه 86/6/30::: ساعت 5:37 عصر نظرات دیگران: نظر